The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

17

Apr

Frukostsamtal: Klimatforskning och klimatjournalistik – hur gör man? Ett samtal om forskarnas och journalisternas roller, ansvar och utmaningar i klimatkrisen

17 April 2023 08:30 to 09:40 | Other
En illustration på personer som demonstrerar, en kaffekopp och färgfält i blå, gul och rosa. Kollage.

Forskningens och journalistikens roll i klimatomställningen debatteras just nu flitigt. Forskare och journalister beskylls ofta för att vara för politiska eller för alarmistiska.  Men hur bedriver man egentligen klimatforskning och klimatjournalistik mitt i en klimatkris? Är det fel, eller faktiskt helt nödvändigt, att forskare och journalister blir mer aktivistiska?

About the event

Location:

Pufendorfinstitute (Hörsalen), Biskopsgatan 3, Lund

Admission:

Free admission

Target group:

journalister forskare, studenter och intresserad allmänhet.

Language:

In Swedish

Contact:

cecilia [dot] von_arnold [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se