The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

bild

Ellinor Isgren

Researcher

bild

”Fakta och statistik om temperaturökning och förlust av biologisk mångfald räcker inte.”

Author

  • David Harnesk
  • Ellinor Isgren
  • Chad Boda
  • David O Byrne
  • Maryam Nastar
  • Mine Islar

Summary, in Swedish

När det gäller klimatrörelsen och debatten kring den behövs kunskap om hur samhället fungerar. Det skriver sex forskare vid Lucsus, Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling.

Department/s

  • LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)

Publishing year

2019-11-04

Language

Swedish

Publication/Series

Sydsvenska Dagbladet, Debatt

Document type

Newspaper article

Publisher

Sydsvenska Dagbladet

Topic

  • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1104-0068