The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Emily Boyd

Emily Boyd

Professor, Docent

Emily Boyd

Nationell styrning behövs för at förebygga översvämningar och vattenbrist

Author

 • Henrik Aspegren
 • Lena Blom
 • Emily Boyd
 • Gunilla Brattberg
 • Åse Johannessen
 • Dick Karlsson
 • Rolf Larsson
 • Maria Viklander
 • Christine Wamsler

Summary, in Swedish

Debatt
Tillgången till vatten kan inte längre ses som en lokal fråga utan måste ses ur ett bredare perspektiv, som kräver en samordning som är ny för Sverige. Det behövs sammanhängande nationell styrning och en strategi med helhetssyn på vattenfrågan, skriver nio svenska vattenexperter som kommer att debattera detta ämne under politikerveckan i Almedalen.

Department/s

 • Division of Risk Management and Societal Safety
 • LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
 • Division of Chemical Engineering
 • Division of Water Resources Engineering

Publishing year

2018-07-04

Language

Swedish

Publication/Series

Göteborgs-Posten

Document type

Newspaper article

Publisher

Tidningsaktiebolaget Stampen

Topic

 • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

 • Översvämningar
 • vatten
 • vattenbrist
 • Almedalen
 • styrning
 • hantering
 • samverkan
 • planering

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1103-9345