The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Emily Boyd

Emily Boyd

Professor, Docent

Emily Boyd

Klimatförändring inte enda orsak till översvämningarna

Author

 • Åse Johannessen
 • Christine Wamsler
 • Lena Blom
 • Rolf Larsson
 • Henrik Aspegren
 • Emily Boyd
 • Dick Karlsson
 • Gunilla Brattberg

Summary, in Swedish

DN DEBATT 30/3. Översvämningar lyfts ofta som klimatfrågor eller som behov av skydd mot extrema väderhändelser. Då glöms andra viktiga orsaker bort, som hur vi använder marken och utvecklar bebyggelse. Tyvärr finns stora problem med styrningen av vattenhanteringen i dag, som bidrar till att skapa problem i stället för att förebygga dem, skriver åtta vattenexperter.

Department/s

 • Division of Risk Management and Societal Safety
 • LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
 • Division of Water Resources Engineering
 • Division of Chemical Engineering

Publishing year

2018-03-29

Language

Swedish

Publication/Series

Dagens Nyheter

Document type

Newspaper article

Publisher

Dagens Nyheter

Topic

 • Water Engineering
 • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

 • klimatförändring
 • översvämning
 • vatten
 • anpassning
 • hantering
 • styrning
 • Sverige
 • integrerad vattenresurshushållning
 • kommuner

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1101-2447