Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Framflyttad: Verkstad: Agenda 2030

Verkstad: Agenda 2030
Conference
De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Inom akademin forskas det mycket inom området samtidigt som praktiker på olika sätt ställer om och växlar upp hållbarhetsarbetet. Men talar vi med varandra lika mycket som vi borde?

Tillsammans når vi längre

Under konferensen Verkstad: Agenda 2030 vill vi samla forskare och praktiker för att gemensamt diskutera och inspireras till hur vi skapar en hållbar stads- och samhällsutveckling i Skåne. Du kommer få ta del av aktuella resultat och erfarenheter från forskningsprojektet Mistra Urban Futures Skåne Local Interaction Platform genom paneldiskussioner, interaktiva workshops och studieturer som tar forskningen ut i verkligheten.

Den här konferensen vänder sig till politiker, tjänstepersoner, akademi, idéburen sektor och näringsliv inom Skåne - men också till dig som brinner för en hållbar utveckling.

Konferensen arrangeras av av Malmö Stad, Lunds universitet (LUCSUS), Malmö universitet, SLU, Mistra Urban Futures.

 OBS!

På grund av osäkerheten kring utvecklingen av smittspridning av Covid-19 och rekommendationen att undvika större folksamlingar har vi beslutat att skjuta upp konferensen Verkstad: Agenda 2030 till efter sommaren. Så snart vi har nya datum klara återkommer vi med uppdaterad information – och en förhoppning att ni kommer ha möjlighet att delta i programmet även då!

Men låt inte detta hindra dig från att anmäla dig redan nu, vi kommer se till att alla som står på deltagarlistan blir kontaktade när ett nytt datum är bestämt.

Läs mer och registrera dig till konferensen 

Time: 
6 May 2020 09:00 to 7 May 2020 16:00
Location: 
Moriskan Paviljongen
Contact: 
ulrike.krantz [at] LUCSUS.lu.se

About the event

Time: 
6 May 2020 09:00 to 7 May 2020 16:00
Location: 
Moriskan Paviljongen
Contact: 
ulrike.krantz [at] LUCSUS.lu.se

LUCSUS
P.O. Box 170, SE-221 00 Lund, Sweden
Phone: +46(0)46- 222 80 81
info [at] lucsus [dot] lu [dot] se