Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Thursday Sessions: Bilden av klimatet

Bigert & Bergström, “Rescue Blanket for Kebnekaise”, 2016 © Bigert & Bergström
Bigert & Bergström, “Rescue Blanket for Kebnekaise”, 2016 © Bigert & Bergström
Talk
Ett samtal mellan klimatforskare om berättelsen, bilden och myten om klimatet med utgångspunkt i Bigert & Bergströms pågående utställning The Weather War. Vilka berättelser och bilder av klimatet återspeglas i utställningen, och hur använder konstnärerna myter och humor för att kommunicera och skapa engagemang? Under denna kväll tolkas och diskuteras utställningen av två forskare från Lunds universitet.

17.00 Guided Tour in English about the exhibition The Weather War by Bigert & Bergström
18.00 Visning av utställningen The Weather War av Bigert och Bergström
19.00 Samtal mellan forskarna Maja Essebo och Kimberly Nicholas modererat av Emily Boyd, samtliga verksamma vid Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS), ett tvärvetenskapligt centrum för forskning och studier om hållbarhet vid Lunds universitet. 
 

Maja Essebo är en av våra få mytforskare. Myter, i denna bemärkelse, är inte en vanföreställning utan något man tar för givet och som leder till oreflekterat handlande. Essebo har nyligen påbörjat ett projekt, som utforskar myternas roll i amerikansk miljöpolitik med särskilt fokus på USA:s president Donald Trump.
 
Kimberly Nicholas är forskare inom hållbarhetsstudier med fokus på hur människor påverkar klimatet och jorden samt vilka konsekvenser detta får för vårt framtida ekosystem. Hon undersöker frågor om hur vi bättre kan anpassa våra behov för att få en hållbar planet. Det individuella valet och ansvaret för vår klimatpåverkan är fokus för hennes forskning.

Emily Boyd är föreståndare för LUCSUS.


Varje torsdag har museet kvällsöppet till kl. 21.00. Under namnet Thursday Sessions bjuder vi in till olika program och guidade visningar på svenska och engelska som ingår i entrébiljetten.

Time: 
5 April 2018 17:00 to 21:00
Location: 
Skissernas museum
Contact: 
info [at] skissernasmuseum.lu.se

About the event

Time: 
5 April 2018 17:00 to 21:00
Location: 
Skissernas museum
Contact: 
info [at] skissernasmuseum.lu.se

LUCSUS
P.O. Box 170, SE-221 00 Lund, Sweden
Phone: +46(0)46- 222 80 81
info [at] lucsus [dot] lu [dot] se