The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Sara Brogaard

Sara Brogaard

Senior Lecturer

Sara Brogaard

Musik för klimatet

Climate Musik

Author

  • Claus Sörensen
  • Sara Brogaard

Summary, in Swedish

Syftet med hemsidan är att presentera vetenskapliga artiklar inom miljö- och hållbarhetsforskning genom ett samspel mellan musik och text. Vi hoppas på detta sätt att kunna tillgängliggöra dessa fakta och frågeställningar för en bredare publik. På ett okonventionellt och nyskapande vis, genom att kombinera musik och illustrationer/recitation, vill vi föra ut budskapet om, och öka intresset för, hur kunskap från olika fält har hjälpt oss förstå problemens uppkomst, inverkan och lösningar.
Fyra teman ur forskningen från olika vetenskapliga discipliner som alla har en stark koppling till klimat och hållbarhetsfrågor har valts ut. Dessa visar på viktiga kunskapsområden som alla behövs för att arbeta med klimatfrågorna, och på betydelsefulla upptäckter och forskningsresultat från dessa områden.
Musik för klimatet är ett samarbete mellan LUCSUS (Lunds universitets center för hållbarhetsforskning), naturum Vattenriket, XL Big Band och kompositören Claus Sörensen.

Department/s

  • Teachers (Malmö Academy of Music)
  • LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
  • Centre for Advanced Middle Eastern Studies (CMES)

Publishing year

2022-03-01

Language

Swedish

Document type

Web publication

Topic

  • Climate Research
  • Music

Status

Published