Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Lantbrukares upplevelse av torkan 2018

Ett forskningsprojekt vid Lund universitet med syfte att samla in erfarenheter och åsikter från lantbrukare i södra Sverige till följd av den extrema torrperioden under 2018.
Torkan under sommaren 2018 slog hårt mot skånska bönder och hästgårdar. Skördarna blev mindre än normalt och foderpriserna ökade. Under 2019 samlade två forskare vid Lunds universitet in jordbrukares erfarenheter av torkan för att ta reda på mer om vilka som är de största utmaningarna vad gäller att klimatanpassa det svenska jordbruket.

Kontakt

Tomas G

Tomas Germundsson
tomas [dot] germundsson [at] keg [dot] lu [dot] se

Sara Brogaard

Sara Brogaard
sara [dot] brogaard [at] lucsus [dot] lu [dot] se

LUCSUS
P.O. Box 170, SE-221 00 Lund, Sweden
Phone: +46(0)46- 222 80 81
info [at] lucsus [dot] lu [dot] se