The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Wim Carton

Wim Carton

Senior Lecturer, Docent

Wim Carton

Analys av sju riksdagspartiers klimatpolitik utförd av klimat- och omställningsforskare : Sveriges klimatpolitik inför riksdagsvalet 2022 enligt Researchers’ Desk

Author

 • Kimberly Nicholas
 • Maria Wolrath Söderberg
 • Jessika Luth Richter
 • Svetlana Gross
 • Erik Pihl
 • Åsa Kasimir Klemedtsson
 • Wim Carton
 • Thomas Hahn
 • Alasdair Skelton

Summary, in Swedish

● Syftet med denna rapport är att ge forskares analys av riksdagspartiernas klimatpolitik inför valet 2022.
● Alla som har bidragit till denna rapport är klimat- eller omställningsforskare och medlemmar i Researchers’ Desk1.
● Researchers’ Desk är en oberoende, ideell organisation, med över 80 ledande forskare i Sverige, som arbetar med olika aspekter av klimatförändringarna.
● Alla de åtta politiska partierna tillfrågades om att besvara en enkät med frågor om sina klimatmål och sin politik. Moderaterna avböjde att delta i undersökningen. De övriga sju partierna svarade med varierande grad av utförlighet.
● Författarna av denna rapport har använt partiernas svar som underlag för sin kvalitativa analys och bedömning.
● Vår granskning har fokuserat på förslagens ambitionsnivå, potential, realism och problem i relation till befintlig forskning.
● Tidigare publicerat genom detta projekt:
○ Mål för territoriella utsläpp, av Alasdair Skelton, Paul Glantz, och Kimberly
Nicholas
○ Mål för LULUCF-sektorn, av Erik Pihl, Åsa Kasimir, och Peter Roberntz

Department/s

 • LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • LTH Profile Area: Circular Building Sector
 • The International Institute for Industrial Environmental Economics

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Report

Topic

 • Political Science
 • Earth and Related Environmental Sciences

Status

Published