The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

9

Apr

Tinder för kultursamarbete i Storkriket - Hur kultur och platsutveckling kan användas för att skapa ett hållbart samhälle!

9 April 2024 10:00 to 12:00 | Lecture/talk
Stork nest with a house in the background. Photography.
Photo: svenpersson.se

Konst och kultur har förmågan att förändra hur vi ser på världen omkring oss och göra oss medvetna om vårt förhållande till oss själva och andra, världen och vår tid. Följ med oss när vi utforskar hur konst och platsutveckling kan användas för att skapa ett hållbart samhälle i biosfärkandidatområdet Storkriket.

About the event

Location:

Amfi-salen, Stadshallen, Stortorget 9, Lund

Language:

In Swedish

Contact:

info [at] storkriket [dot] se