The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Christine Wamsler. Photo

Christine Wamsler

Professor, Docent, appointed Excellent Teaching Practitioner (ETP)

Christine Wamsler. Photo

Vad våra inre liv har med klimatkrisen att göra

Author

  • Christine Wamsler

Summary, in Swedish

Vår forskning visar på att klimatkrisen inte är en kris i det yttre, utan snarare en inre relationskris. Den drivs av växelspelet mellan vårt inre liv och klimat-förändringarna, vilket i nuläget försämrar både det personliga och planetära välbefinnandet. Detta växelspel demonstrerar att våra inre liv inte bara är offer för den ökande klimatpåverkan. Det är också en viktig drivkraft bakom klimatkrisen och ett hinder för hållbara klimatåtgärder. Dessa inre dimensioner adresseras dock inte på ett adekvat sätt i hållbarhetsarbete, -utbildning och -beslutsfattande, som därför misslyckas med att skapa mer hållbara lösningar. Våra resultat visar att en systematisk integrering av inre och yttre dimensioner av hållbarhet är nyckeln till att förbättra klimatresiliens och för att framgångsrikt adressera andra hållbarhetsutmaningar på individ-, kollektiv-, och systemnivå, och visar vilka inre mänskliga kapaciteter som behövs för att stödja dessa nödvändiga förändringar.

Department/s

  • LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
  • LU Profile Area: Nature-based future solutions

Publishing year

2023-08-30

Language

English

Pages

499-508

Publication/Series

Socialmedicinsk tidskrift

Volume

100

Issue

3

Document type

Journal article

Publisher

Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift

Topic

  • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0037-833X