The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Christine Wamsler. Photo

Christine Wamsler

Professor, Docent, appointed Excellent Teaching Practitioner (ETP)

Christine Wamsler. Photo

Gemensam klimatanpassning : Principer för hållbar samverkan mellan kommuner och medborgare

Author

  • Ebba Brink
  • Christine Wamsler

Summary, in Swedish

Kommuner och deras invånare möter nya utmaningar till följd av ett förändrat klimat.

Översvämningar, värmeböljor och stormar förväntas öka i antal och styrka, medan processer som havshöjning och erosion hotar att radikalt omskapa lokala samhällen och landskap. Dessutom kan nuvarande ansvarsförhållanden komma att omdanas då klimateffekterna överstiger kommuners mandat eller kapacitet. Allt högre krav ställs därför på kommuners förmåga att samarbeta med andra aktörer i klimatanpassningsfrågan, inklusive medborgare med vitt skilda behov, kapacitet och synsätt. Denna forskningsbaserade guide presenterar 12 principer och 4 strategiska mål för att stödja samverkan och medborgardeltagande i kommuners klimatanpassning.

Department/s

  • LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)

Publishing year

2019

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)

Topic

  • Political Science

Status

Published