The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Kimberly Nicholas

Kimberly Nicholas

Senior Lecturer, Docent

Kimberly Nicholas

Lyft klimatet - starta ett medborgarråd

Author

 • Julia Nordblad
 • Stephan Barthel
 • Kristina Boréus
 • Tim Daw
 • Daniel Lindvall
 • Kimberly Nicholas
 • Sofia Näsström
 • Åsa Persson
 • Folke Tersman
 • Anders Wijkman

Summary, in Swedish

Debattörerna: Vanliga svenskar måste få bli mer delaktiga

DEBATT. Den gångna sommaren har präglats av torka, rekordtemperaturer och översvämningar på många håll i världen.

Att bromsa klimatförändringarna blir en alltmer akut politisk uppgift, men de beslut som krävs för att minska utsläppen fattas inte. Förra året ökade till och med de svenska utsläppen av växthusgaser med fyra procent .

Department/s

 • LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2022-09-12

Language

Swedish

Publication/Series

Aftonbladet: Debatt

Document type

Newspaper article

Publisher

Aftonbladet Hierta AB

Topic

 • Climate Research
 • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1103-9000