The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Kimberly Nicholas

Kimberly Nicholas

Senior Lecturer, Docent

Kimberly Nicholas

Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?

Author

 • Mark Brady
 • Nils Malmström
 • Kimberly Nicholas

Summary, in Swedish

Enligt EU-kommissionen är den gemensamma jordbrukspolitiken central för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Nästan 40 procent av EU:s budget går till jordbruksstöd, men i vilken utsträckning stöden bidrar till att uppnå FN-målen är oklart. Vi analyserar hur de 551 miljarder kronor som betalades ut i stöd år 2015 fördelades mellan FN:s 17 hållbarhetsmål. Vi finner att:
* 60 procent av stöden gick till endast två av FN:s hållbarhetsmål: ingen fattigdom (mål ett) och ingen
hunger (mål två).
* Kopplingen till mål ett och två är svag eftersom 225 miljarder kronor betalades ut som inkomststöd i regioner där jordbrukare i genomsnitt har högre inkomster än halva EU:s befolkning.
* Jordbruksstödens fördelning främjar inte jordbruk med låg klimatpåverkan (mål 13) eller jordbruk som gynnar biologisk mångfald (mål 15) i någon större utsträckning.

Department/s

 • Biodiversity and Conservation Science
 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • AgriFood Economics Centre, SLU
 • LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)

Publishing year

2021-03-01

Language

Swedish

Publication/Series

AgriFood Policy Brief

Issue

2021:6

Document type

Report

Publisher

AgriFood Economics Centre

Topic

 • Economics
 • Environmental Sciences

Status

Published

Project

 • Sustainable Land and Food Systems

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science