The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Sara Ullström

Sara Ullström

PhD Student

Sara Ullström

"Räddningspaket till den krisande flygbranschen bör innehålla motkrav på utsläppsminskningar."

Author

  • Sara Ullström
  • Kimberly Nicholas

Summary, in Swedish

Det är hög tid att ifrågasätta flygnormen och skapa nya förutsättningar och vanor kring resande som blir bestående, skriver Sara Ullström och Kimberly Nicholas vid LUCSUS, Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling.

Department/s

  • LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
  • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publishing year

2020-04-23

Language

Swedish

Publication/Series

Sydsvenska Dagbladet, Debatt

Document type

Newspaper article

Publisher

Sydsvenska Dagbladet

Topic

  • Climate Research

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1652-814X