The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

profil

Mine Islar

Senior Lecturer, Docent, Deputy Director

profil

171 forskare: ”Vi vuxna bör också klimatprotestera”

Author

 • Per Adman
 • Mats Alvesson
 • Elina Andersson
 • Mimmi Maria Barmark
 • Ebba Brink
 • Henner Busch
 • Wim Carton
 • Yann Clough
 • Göran Djurfeldt
 • Sara Gabrielsson
 • Nina Gren
 • Nicklas Guldåker
 • Anna Hedlund
 • Alf Hornborg
 • Elias Isaksson
 • Mine Islar
 • Tullia Jack
 • Britt-Marie Johansson
 • Anders Kjellberg
 • Åsa Knaggård
 • Torsten Krause
 • Marie Larsson
 • Andreas Malm
 • Helle Rydström
 • Vasna Ramasar
 • Andreas Roos
 • Samuel Rubenson
 • Anna Rypi
 • Irina Schmitt
 • Karin Steen
 • Johannes Stripple
 • Terese Thoni
 • Mariko Takedomi Karlsson
 • Henrik Thorén
 • Darin Wahl
 • Christine Wamsler
 • Maria Wemrell
 • Marcus Österman

Summary, in Swedish

DN DEBATT 26/9. Vuxna bör följa uppmaningen från ungdomarna i Fridays for future-rörelsen och protestera eftersom det politiska ledarskapet är otillräckligt. Omfattande och långvariga påtryckningar från hela samhället behövs för att få de politiskt ansvariga att utöva det ledarskap som klimatkrisen kräver, skriver 171 forskare i samhällsvetenskap och humaniora.

Department/s

 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Department of Political Science
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
 • Department of Business Administration
 • LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
 • Sociology
 • Department of Human Geography
 • Social Anthropology
 • Centre for Advanced Middle Eastern Studies (CMES)
 • Department of Sociology
 • Human Ecology
 • Department of Gender Studies
 • Church and Mission Studies
 • School of Social Work
 • Educational Sciences
 • Theoretical Philosophy
 • Social Epidemiology

Publishing year

2019-09-26

Language

Swedish

Publication/Series

Dagens nyheter (DN debatt)

Document type

Newspaper article

Publisher

Dagens Nyheter

Topic

 • Climate Research

Status

Published

Research group

 • Social Epidemiology

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1101-2447